Derinlikli fiziksel devinimin önemi ve birbirinin devamı iki usta: K.S. Stanislawski, J. Grotowski/ Kadir Çevik


Derinlikli fiziksel devinimin önemi ve birbirinin devamı iki usta: K.S.Stanislawski, J. Grotowski


Özet
Stanislawski yaşamının son yıllarında derinlikli fiziksel devinim metodunu gelştirdi. Onun  yürüttüğü bu çalışma daha sonra Grotowski tarafından derinleştirilerek sürdürüldü. Bu yazı çağımız tiyatrosunda oyuncunun olanaklarını araştırmış ve oyunculuk sanatına önemli katkılarda bulunmuş iki tiyatro insanının „derinlikli fiziksel devinim“ bağlamında ayrıldıkları ve çakıştıkları yerleri irdelemektedir.

Söz konusu yazıyı Tiyatro Araştırmalrı Dergisi'nden indirerek okuyabilirsiniz.

Kayanak : TAD - Tiyatro Araştırmaları Dergisi

Sayı : 15

Yayın tarihi : 2003

справка 0-86справка 082устуденческий билет купить