Doğaç Akademi Dilli Düdük

2008 Yılında profesyoneller tarafından kurulan
“DİLLİ DÜDÜK”
Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği'nin Doğaçlan Tiyatro grubudur. Doğaçlama tiyatro alanında akademik düzeyi yüksek bir çalışma yürütmeyi ve alanın ülkemizde tanınmasına katkı yapmayı hedeflemektedir. DİLLİ  DÜDÜK Doğaç Akademi Bünyesinde oluşturulan bir yapılanmadır. Gurup haftada iki kez antrenman bir gösteri prensibine bağlı kalarak düzenli doğaçlama tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.
Metne dayalı tiyatro bütünüyle niyet üstüne kuruludur. Yönetmen oyunu sahnelerken mutlaka söylemek istediği, oyunla birlikte vurgulamak istediği birçok öğe üstünde durur. Oyuncu rolü yorumlarken kendi sanatsal tasarruflarını yarattığı rolle ortaya koyar. Bu örnekleri konvansiyonel tiyatronun diğer öğelerini de dikkate alarak çoğaltabiliriz.
Doğaçlama tiyatroda ise önceden tasarlanmış bir niyetten söz edilemez. Gösteri başlarken oyuncular ne oynayacaklarını bilmezler, seyircide ne seyredeceğini bilmez: Hem oyuncunun hem de seyircinin risk aldığı bir teatral durum söz konusudur.
Bir başka olgu ise metne dayalı tiyatroda yaratma sürecini seyirci göremez. Bu süreç seyirciden bağımsız olarak kendi dinamikleri içinde oluşur. Seyirci birden çok yaratıcının uzun bir zaman diliminde çalışarak oluşturduğu sanatsal üretimi, yine o yaratıcıların uygun bulduğu bir zaman diliminde görme olanağını elde eder.
Doğaçlama tiyatroda ise üretim süreci ve üretimin alımlanması aynı anda seyirci önünde gerçekleşir. Yani seyirci orda ve o anda yaratılanı bütün çıplaklığı ile görür.
“Doğaç Akademi” profesyonel bir doğaçlama tiyatro topluluğudur. Doğaçlama tiyatronun bütün gereklerine uyarak gösteride kendini var eder.

DİLLİ DÜDÜK doğaçlama gösterilerini 2012 -2013 tiyatro sezonunda Eski Yeni Art'da sunmaktadırlar.
Yönetmenler/ Çalıştıranlar
Sevda Çevik
Kadir Çevik
Oyuncular
Emrah Aktürk
Erdinç Doğan
Erdinç Ulutaş
Petek Ocakçı
Samet Serkan Ünaldı
Serdar Sarıkaya

Yer: Eski Yeni Art, İnklap sok No:6 / Kızılay Ankara
Saat: 20:15
Gün: Ayda iki kez Çarşamba günleri
как посмотреть количество запросов в гуглемощный игровой ноутбук купитькакая серия ноутбуков HP лучше