A. KADİR ÇEVİK

1979 – 1980 Samsun Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi.

1981 Samsun Belediye Tiyatrosunda Ragıp Erden’in yönettiği Şerefiye adlı oyunda oyuncu olarak görev aldı.

1984
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümüne girdi.

1985

Ergin Orbey’in, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde yönettiği Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda oyuncu olarak görev aldı.

1986

Ergin Orbey’in, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde yönettiği Dereye Vuran Gölge adlı oyunda oyuncu olarak görev aldı.

1984 -1986

Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde iki yıl çalıştı.

1987

Uluslararası İstanbul Sanat Festivali’nde sergilenen İki Kalas Bir Heves adlı oyunda oyuncu olarak görev aldı.

1987

Ankara Alman Kültür Merkezi bünyesinde yapılan Eğitimde Dramatizasyon 1 seminerine katıldı

1987

Ankara Fransız Kültür Merkezinde Hizmetçiler adlı oyunda oyuncu olarak görev aldı.

1988

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’ nü bitirdi.

1989

Çan Tiyatrosu’nda çocuklara yönelik oyun ve tiyatro (Yaratıcı Drama) işliklerini yönetti.

1989

Ankara Alman Kültür Merkezi bünyesinde yapılan Eğitimde Dramatizasyon 2 seminerine katıldı

1989

Oyun ve tiyatro pedagojisi okumak ve doktora yapmak amacıyla Berlin’e gitti.

1990

Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ( Hochschule der Künste) Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Bölümü sınavına girerek okulda okumaya hak kazandı.

1992

Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda (Almanya)Prof. Rudi Müller Polan’ın yönettiği Aria Da Capo adlı oyunda oyuncu olarak görev aldı.

1990 – 1992

Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Bölümünde ağırlıklı olarak uygulamalı seminerlere katıldı ve okulun oyunlarında oyuncu olarak görev aldı: Endinger Judenspiel, Hans Sachs Metinlerinden bir kolaj, Yöneten: Prof. Dr. H.W. Nickel (Oyuncu olarak görev aldı.)

Diogenes Cynicus Revidus, Yazan : Johann Amaos Comenius,
Yöneten: Prof. Dr. H. W. Nickel (Oyuncu olarak görev aldı.)


1992

Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı’ ndan uyarlanan Ateşi ve İhaneti Gördük adlı oyunu yönetti ve aynı oyunda oyuncu olarak da görev aldı. (Almanya – Berlin )

1992

Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Oyun ve Tiyatro Pedegojisi Bölümünü bitirdi ve doktora çalışmasına hazırlık yapma izni verildi.

1993 Türk-Alman Gençler ve Çocuklar Buluşma Merkezi’ne (DTK) Oyun ve Tiyatro Pedagogu olarak kabul edildi (Almanya – Berlin). Bu projede dört yıl çalıştı. Proje kapsamında yapılan seminerlere katıldı; yabancı düşmanlığı ve şiddet, öğrenme ve öğretme metotları bunlardan sadece bir kaçıdır.

1994

Agon adlı tiyatro dergisinde „Tiyatronun Dinamikleri 1” adlı makaleyi yayınladı.

1994

Chamısso’dan uyarlanan ‘in dieser Welt einen Schatten haben’ adlı oyunu yönetti. (Almanya-Berlin)

1994 -1996

‘Wannsee Heim Für Jugendarbeit’ adlı kurumda 15 tiyatro işliği yönetti. (Almanya-Berlin)

1995

Berlin Halk Yüksek Okulunda Aria da Capo adlı oyunu (Almanca) yönetti.

1995

Agon adlı tiyatro dergisinde „Tiyatronun Dinamikleri 2“ adlı makaleyi yayınladı.

1995 Agon adlı tiyatro dergisinde „Oyun ve Tiyatro Pedagogu“, alanı ve işlevi adlı makaleyi yayınladı.

1995 Agon adlı tiyatro dergisinde Prof. Dr. H. W. Nickel ile oyun ve tiyatro pedagojisine ilişkin söyleşi yaptı ve yayınladı.

1996

Theater Kumpanya adlı bir tiyatroyu Alman, İngliz, Türk ve Latin Amerikalılar’dan oluşan oyuncularla kurdu ve tiyatronun sanat yönetmenliğini üstlendi.

1997

Theater Kumpanya bünyesinde Nasreddin Hoca adlı çocuk oyununu (iki dilde Almanca ve Türkçe) yönetti.

1997

„Spiel- und Theaterpädagogik als fundement in der Regie Arbeit“ (Oyun ve Tiyatro Pedegojisi Bazında Sahneleme Sanatı) (konulu Doktora tez çalışmasını bitirip komisyona sundu.1998

2 Temmuz 1998 de doktora savunmasını yaparak Dr. phil ünvanını aldı.

1998

Theater Kumpanya bünyesinde Şahmeran adlı oyunu yönetti. Oyun Murathan Mungan’ın Şahmeranın Bacakları masalından ve Binbir Gece Masallarının ilgili bölümlerinden esinlenerek uyarlandı.

14. 10. 1998 Almanca oynanan bu oyun İstanbul Berlin Buluşması kapsamına alınmıştır

1999

Doktora çalışmasını Almanya’da (Almanca) kitap olarak yayınladı.
Çevik, Kadir Spiel- und Theaterpädagogik als fundement in der Regie Arbeit, Hamburg 1999 ISBN 3-86064-895-0

1999 Türkiye’ye döndü.

1999

Egitim Sendikası bünyesinde iki oyun ve tiyatro pedagojisi (yaratıcı drama) işliği yönetti. Öğretmenlerle yapılan bu işlikler 14 hafta olarak planlanmıştır.

2000

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Tarihi ve Kuramları Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2000

Fransız Kültür Merkezi’nde Sempozyum (Yapıtlarında Jean Genet) Yuvarlak Masa Paneline katıldı.

2000

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyarto Bölümünde Türkiye’de ilk kez Tiyatro Sporu çalışmalarını başlattı. (Seyirciye açık dört gösteri yapılmıştır.)


2000

Denizli Belediyesi Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali Seçici Kurul Üyesi olarak görev aldı. Aynı festivalde „Amatör Tiyatroda Oyunculuk“ konusunda seminer verdi.

2001

Eğitim Sendikası ve MEB bünyesinde öğretmenlere yönelik olarak oyun ve tiyatro pedagojisi işliği yönetti.

2001

Ankara Alman Kültür Merkezi’nde 8. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri Kapsamında konferans çevirisi yaptı.

2001

Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği Ankara 6. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinde Panelist olarak katıldı.

2001

Ankara Numune Hastanesinde Tiyatro Sporu Gösterisi

12 -18. 05. 2001 Denizli Belediyesi Uluslararası Amatör Triyatro Festivali Seçici Kurul Üyeliği yaptı ve aynı Festivalde „Amatör Tiyatroda Oyun Seçimi“ konulu seminer verdi.

2001 ODTÜ Amatör Tiyatrolar Festivali’ne Tiyatro Sporu Gösterisiyle katıldı.

2002 Oynayan İnsan adlı dergide „Devlet Tiyatroları’na yapısal bir bakış; Ya da bu yapı taşları tiyatro sanatını hala çekebilir mi?“ adlı yazıyı yayınladı. Oynayan İnsan, Sayı. 5, Yıl 2002.

2002

Türkiye’de ilk kez doğaçlama tiyatro yapan grubu kurdu. Grubun Adı Art Niyet Grup ilk gösterisini Tenedost Kafede gerçekleştirdi.

2002

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Uygulamalı Dramaturgi Kapsamında Üstüne Kül Yağan Hayatlar adlı oyunu yönetti. Yazan: Beliz Güçbilmez
Yöneten: A. Kadir Çevik2003

* Roger Fornoff’un yazdığı „Brecht’in öğretici oyunlarından yola çıkarak sosyal öğrenme  amaçlı bir tiyatro modeli.“ adlı makaleyi çevirdi.7. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri, Yayına Haz. Prof.Dr. İnci San, Naturel Yayınları, Ankara 2003

* Roger Fornoff’un yazdığı ‘Atölye çalışması açıklaması.’adlı makaleyi çevirdi. 7. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri, Yayına Haz. Prof.Dr. İnci San, Naturel Yayınları, Ankara 2003
2003 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Oyunculuk Anasanat Dalı son sınıf öğrencileriyle Bertolt Brecht’in Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyunu yönetti.

2003

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Araştırmaları Dergisi adlı hakemli dergide „Derinlikli fiziksel devinimin önemi, ve Birbirinin devamı iki usta: K. S. Stanislawski ve J. Grotowski“ adlı yazıyı yayınladı.
( Http://www.ankara.edu.tr/rectorate/kutuphane/tiyatro/TAD_2003_15.DOC )

2004

Denizili Belediyesi Uluslararası Amatör tiyatrolar Festivali’nde seçici kurul üyeliği yaptı.

2004

1. Ankara Tiyatro Buluşması kapsamında ‘Doğaçlama ve Kendiliğindenlik’ konulu atölye çalışması yaptı.

2004

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ‘Eğitimde çağdaş bir yaklaşım: Drama’ konulu panele katıldı ve atölye çalışması yaptı. (İstanbul 2004)

2004

B. Brecht’in Bay Puntila ve Uşağı Matti adlı oyununu DTCF Tiyatro Bölümünde sahneledi

2004

Başarı ve Mutlu Yayıncılık bünyesinde  ‘Öğretmenler İçin Model Drama Çalışması Kitabını’ yayınladı.

2005

DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı başkanı oldu.

2006

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Araştırmaları Dergisi adlı hakemli dergide ‘Kendinden başka birini oynama sürecinde sanatsal bir araç olarak doğaçlama’ adlı yazıyı yayınladı. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/13/194/1534.pdf

2006

DTCF Tiyatro Bölümünde Dario Fo ve Ranke Rame’ in oyunlarından hareketle Hepimizin Öyküsü adlı oyunu sahneledi.

2008

Milli Eğitim Bakanlığı için Yaratıcı Drama Model kitabının editörlüğünü yaptı.

2008

Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği’ni kurdu ve başkanı olarak çalışmalara başladı.

2008  

Duru Tiyatro bünyesinde Şah Mat adlı doğaçlama tiyatro topluluğunun kurulması ve bu topluluğun oyuncu koçluğunun ve yönetmenliğinin Sevda Çevik’le birlikte yapılması. Hala oynanmakta olan bu oyun toplamda 32 kez sahnelenmiş ve bu oyunda oynayan Aylin Kontente bu oyundaki performansıyla en iyi komedi oyunculuğu dalında ödül almıştır. Prömiyer: 18. Ekim 2008


2008

Arama Kurtarma derneği Akut  önderliğinde ‘İletişim Hayattır’ Başlığı ile yürütülen Deprem Eğitim çalışmasında Süreyya Karacabey’in yazdığı oyunun yönetilmesi, bu oyun 81 ilde toplam 120 kez oynanmıştır. İnteraktif tiyatro alanında bir ilk olan bu çalışmada Forum Tiyatro kullanılmıştır. Bu çalışmanın ilk gösterimleri İstanbul’da Taksim alanında  ve  Kartal’da gerçekleştirilmiştir.

2009

DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı öğrencilerinin oynadığı, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ve Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı öğrencileri ile Doc Dr. Beliz Güçbilmez’in dramaturgisini yaptığı Wolfgang Bochert’in ‘Kapıların Dışında’ adlı oyununu sahneledi.

2009

Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği bünyesinde Profesyonel oyunculardan oluşan ‘Doğaç Akademi’ adlı topluluğunu  Sevda   Çevik   ile birlikte kurdu. Topluluk Ankara Sanat Tiyatrosu’nda iki gösterim yapmış ve 2010 – 2011 yılında gösterilerini devam ettirecektir. Topluluk doğaçlama tiyatro alanında gösteriler yapmaktadır.

2009

Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği bünyesinde amatör oyunculardan oluşan bir başka doğaçlama tiyatro topluluğu olan Matruşka’yı Sevda Çevik ile birlikte kurdu.

2009

‘Kapıların Dışında’ adlı oyunla  İstanbul 2010 projesi kapsamında okullar arası tiyatro buluşmasına katıldı.

2009

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Araştırmaları Dergisi adlı hakemli dergide ‘Tiyatroda yeni eğilimler: Doğaçlama Tiyatro’ adlı yazıyı yayınladı. http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=13&sayi_id=980

2000 – 2009 Yılları arasında yürüttüğü Lisans Dersleri :
* Role Hazırlık 1 A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı (2000-2009)
* Role hazırlık 2 A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı (2000-2009)
*Yaratıcı Drama Bilgisi A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı (2000-2009)
*Oyun (2002 – 2009)
* Uygulamalı Dramaturgi 2 A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabillim Dalı (2000-2009) смс через интернетшпон анегри и ценачерный список бинарных опционов