Sevda ÇEVİK

Kişisel  Bilgiler   

ADI VE  SOYADI Sevda  ÇEVİK

DOĞUM YERİ VE TARİHİ Bolvadin  20.08.1961      

Öğrenim Durumu    

21.01.1999 Yüksek Lisans : Berlin Güzel Sanatlar Yüksek

Okulu, Oyun ve Tiyatro  Pedagojisi(Güzel   

Sanatlar Fakültesi)                                                                                                                                                                

26.07.1991                                                                              

Sanatta Yeterlik : Gazi Üniversitesi Fen      

Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Sanat Dalı. Bu dosyada sunmuş olduğum sanat eserlerimden( çalışmalarımdan) 21 Nisan 1988 tarihli “Blokflüt- Piyano Resitali” icra programı en ağırlıklı “sanatta yeterlik eserim”dir (çalışmamdır).

Blokflüt-Sevda ÇEVİK

Piyano-  Türev BERKİ

01.03. 1989
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bölümü. Yüksek Lisans Tez konusu “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Müzik Sanatı ve Uygulamaya Yansımaları”.  

13.07. 1982
Lisans: Gazi Üniversitesi Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü. Lisans Tez konusu “Türkiye’de Blokflüt  Eğitimi” üzerinedir.

1967-1978 İlk-Orta ve Lise Öğrenimi

Çalışma Durumu    

1984- 1991                                     

Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi  Müzik Eğitimi Bölümü “Araştırma Görevliliği”

1982-1984                                                                                                              

Şanlıurfa-Birecik Lisesi Müzik Öğretmenliği

1984-1987                                                                                                             

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi- Teknik

Eğitim Fakültesi- Mesleki Eğitim Fakültesi-  Gazi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerin de “Güzel Sanatlar Seçmeli Müzik Dersi” Öğretim  Elemanlığı

1984-1990 Tarihleri Arasında Türkiye’ de İcracı ve Yorumcu Olarak Gerçekleştirilen  Konser ve Diğer Etkinlikler

05.05.1986                                                                                                          

“Blokflüt Topluluğu”

Yöneten- Sevda TUNÇBİLEK

08.04.1987                                                    

Öğrenci Konserleri-O. Reading-Sol Majör

Keman Konçertosu –

Keman-Metin BATUR

Piyano-Sevda TUNÇBİLEK16.04.1987                                                                                                           

Barok Müzik Konseri

Altoblokflüt-Sevda TUNÇBİLEK

Keman- C. Hakan ÇUHADAR

Piyano- Belir TECİMER

Viyolonsel- Gürsan SARAÇ

16.12.1988                                                                                                         

Ölümünün 50. yılında

Atatürk’ü Anma Konserleri

“Oda Müziği Konseri”

Sopranoblokflüt-Çağatay AKYOL

Altoblokflüt -   Sevda TUNÇBİLEK

Tenorblokflüt-Mustafa BAYSAL

Gitar-  Eyüp YILMAZ

21.04.1988                                                  

“Blokflüt-Piyano Resitali”

Blokflüt-Sevda TUNÇBİLEK

Piyano  - Türev BERKİ


1988 Aralık                                                  

“Küçük Konser”

Blokflüt – Çağatay AKYOL

Blokflüt -  Sevda TUNÇBİLEK

Blokflüt -  Mustafa BAYSAL

Gitar - Eyüp YILMAZ

“M.Giuliani- J.Haydn “

“Yeni Sahne Alt Fuaye” bir aylık programdır

1989 Ocak                                                    

“Küçük Konser” Aynı kadro ile yeni birrepertuar “Musik Aus Dem Hochbarock-

J.S. Bach”Yeni Sahne Ocak Ayı Programı1989 Mart                                                   

“Küçük Konser” Aynı kadro ile yeni bir repertuar “Deutsche Tanze- J.S. Bach”

Yeni Sahne Mart Ayı Programı

12.05 1989                                                  

Anneler Günü Kutlama Programı

“5-6 Yaş Çocuk Koroları ve Orff  İşliği

Çalışması Gösterisi”

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Ana Okulunda uygulanmak üzere düşünülen bu çalışma,tarafımdan Okul Öncesi Müzik Eğitimi hedeflenerek “müzik ve oyun”adı altında öğretmen adaylarına yönelik örnek bir çalışma olarak tasarlanmıştır .

1992-1998 Tarihleri Arasında Berlin’de Müzisyen – Oyun ve Tiyatro Pedagogu Olarak Projeler ve Etkinlikler

1992

“ Comenius: Diogenes Cynicus “ Ünlü filozof  Comenius’ un 400. doğum yılında  Prof. Dr. Hans-Wolfgang Nickel’in rejisini yaptığı okul projesinde oyuncu olarak  ve müzisyen olarak  katılım. Gitar eşlikli altoblokflüt doğaçlama olarak çalınmış ve koroda söylenmiştir.

1994

Kinder, Künstler KREATİVITAT LenauSchule-Berlin’deki bu ilköğretim

Okulunun  okul genelinde düzenlediği “sanat haftası”n da öğrenim gördüğüm

“Oyun ve Tiyatro Pedagojisi” bölümünün görevlendirilmesi ile gerçekleştirilen “Musik, Bewegung, Malen” başlıklı işliğin yürütülmesi ve bir haftanın sonunda gösterinin yapılması.

1994

TRT-INT  Televizyonu için çekilen”Çocuklarla-Çocuklara Müzik ve Oyun” konulu  çocuk programları. Bu programlar yıllarca pek çok defa TRT-INT televizyonunda yayınlanmıştır. Bu televizyon kanalı o tarihlerde” uluslararası” yayın yapan tek Türk televizyonu kanalı olma özelliğine sahipti.

1994 -1997

“Deutsch-Türkischer Kinder-Madchentreff 4-12 yaş arasındaki çocuklarla

“Yaratıcı Oyun-Müzik-Kukla-Dans” konulu çalışmalar, gösteriler, eğitimler.

1994

Theater Kumpanya

Adalbet von Chamisso dan uyarlanan ve Berlin Senatosu Kültür Komisyonu tarafından desteklenen ‘Bu Dünyada Bir Gölgen Olsun’... isimli kukla ve gölge oyununda hem oyuncu hem de müzisyen olarak katılım. Diğer oyuncularla ritim müzik, devinim konulu atölyelerin yürütülmesi.

1994-1997

‘Wansse Heim für Jugendarbeit’ adlı kurumun etkinlikleri çerçevesinde  16-20 yaş arasındaki gençlerle “Oyun, Müzik ve Tiyatro“           konulu seminerlerin yürütülmesi.

1995     

Theater Kunpanya bünyesinde “Küçük Kız Kelebek” Dev kuklaların kullanıldığı   Almanca-Türkçe bir  çocuk oyunu. (Kleines Madchen Kelebek)

Yazan-Sevda TUNÇBİLEK  ÇEVİK

Reji- Rike Reiniger-S.T.Çevik Theater  Kumpanya

1995             

Tiyatrom adlı Berlin Türk Tiyatrosunda

Sahnelenen Aziz Nesin’in  “Aziz-Name” oyununda

Piyano eşliği

Reji: Yücel ERTEN

Müzik: Turgay ERDENER‘in müzikleriyle oyuncuların tanıştırılması ve oyunun oynandığı akşamlarda piyano eşliği

1997                 

Theater Kumpanya bünyesinde sahnelenen Nasrettin Hoca” adlı çocuk oyununda  oyuncu ve müzisyen.           

Reji- A Kadir ÇEVİK  Bu çocuk oyunu hem Almanca hem de Türkçe oynanmıştır. Kuklalarla oynanan “Küçük Kız Kelebek” isimli çocuk oyunu uluslar arası  bir tiyatro festivalinde de oynamıştır. Aynı çocuk oyunu Almanya’nın iki kentine turneye  de davet edilmiştir.

1998                 

Theater Kumpanya bünyesinde Murathan Mungan ve Binbir Gece Masallarından uyarlanan “Şahmeran” adlı  oyununda oyuncu ve müzisyen olarak katılım. Şahmeran Berlin – İstanbul tiyatro buluşmasında iki kez oynanmış, daha sonra ise 12 kez Berlin Türk Tiyatrosu Tiyatromda oynanmıştır. Oyun Almanca oynanmıştır.

Reji: A.Kadir ÇEVİK  

1998 Aralık Ayından İtibaren Türkiye’deki Çalışma Durumu

2000 -2001

Öğretim Yılının güz döneminde” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı son sınıflarıyla “Eğitimde Drama” derslerinin ücretli Öğretim Elemanı sıfatıyla yürütülmesi

2001-2002

Öğretim yılında Ankara’ da özel bir okulunun ana sınıfı- ilköğretim-lise Kısımlarında  Müzik ve Drama öğretmenliği. Ankara Uluslar arası

Ana ve İlköğretim Okulu  - Ankara Uluslar arası Uğurlu Anadolu Lisesi

2001

Haziran ayında Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan toplam 42 saatlik öğretmenlere yönelik ”Eğitimde Yaratıcı Drama” hizmet içi eğitim kursunun yürütülmesi.

2001-2002

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Çocuk Tiyatrosu   Oyun- Tiyatro ve Drama” Tezli Yüksek Lisans Programı’nda “Doğaçlama I” “ Doğaçlama II” dersleri ile “ Drama Atölyesi Program Geliştirme” dersinin ücretli Öğretim Elemanı sıfatı ile yürütülmesi.

2003-2004

Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Çocuk  Tiyatrosu Oyun- Tiyatro ve Drama  Tezli Yüksek Lisans Programı’nda “Doğaçlama I”-“Doğaçlama II” dersleri ile “Drama Atölyesi Program Geliştirme” derslerinin ücretli Öğretim Elemanı sıfatı ile yürütülmesi.

Bu dönem yapılan “Doğaçlama I ve II “ derslerinin sonunda, yüksek lisans öğrencileri ile bu yöntem kullanılarak “ Grips Tiyatrosu” nun  A.Kadir ÇEVİK tarafından çevrilmiş olan bir çocuk oyunu DTCF Tiyatro Bölümünün Melahat Özgü Sahnesinde sahnelenmiş ve  ders sonu gösterimi kapsamında seyirciyle  buluşturulmuştur.

Oyunun ismi : “Kız Çocuğu”

Yöneten: Sevda ÇEVİK

2003                              

Haziran ayında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan öğretmenlere yönelik toplam 42 saatlik Eğitimde Yaratıcı Drama hizmet içi eğitim kursunun yürütülmesi.

2004-2005

Öğretim Yılı AÜ DTCF Tiyatro Bölümü “Oyunculuk Ana Sanat Dalı” son sınıf programında“Oyunculuk Biçemleri” dersinin yürütülmesi.

Aynı bölümde “Çocuk Tiyatrosu-Oyun-Tiyatro ve Drama” Tezli Yüksek Lisans Programında da daha önceki yıllarda verdiğim derslerin yürütülmesi.

2004-2005

Öğretim Yılı AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü“Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı n da “Müzik I- II” derslerinin yürütülmesi

2004-2005       

Öğretim Yılı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği son sınıf programında “Eğitimde Drama” derslerinin ücretli  Öğretim Elemanı sıfatı ile yürütülmesi

2005-2006       

Öğretim Yılında da AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde ve K.Ü. Eğitim Fakültesi’nde aynı derslerin yanı sıra AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde

Sınıf Öğretmenliği “Müzik I-II”  -Sınıf Öğretmenliği “Müzik Öğretimi I”,

ZEÖ “Müzik I”- ZEÖ “Müzik Öğretimi”derslerinin yürütülmesi.

2006 – 2007                                      

Öğretim Yılında da AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde

Okul Öncesi Öğretmenliği “Müzik –Müzik Öğretimi”

Sınıf Öğretmenliği “Müzik I-II” - Sınıf Öğretmenliği “Müzik Öğretimi I”,

ZEÖ “Müzik I”- ZEÖ “Müzik Öğretimi” derslerinin yürütülmesi

2007- 2008

Öğretim Yılında AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Sınıf Öğretmenliği “Müzik I- Müzik Öğretimi” derslerinin yanı-sıra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği’nde de “Müzik” dersi tarafımdan Yürütülmüştür

2008-2009                                      

Öğretim Yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği“Müzik”– “Müzik Öğretimi”, Sınıf Öğretmenliği “Müzik” – ‘Müzik Öğretimi’, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği “Müzik” Derslerinin yanı sıra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği’nde “Topluma Hizmet Projeleri” dersini de yürütmekteyim.

1998 Aralık Ayından İtibaren Türkiye’de   Gerçekleştirilen Tiyatro ve Müzik Projeleri

2001

Haziran AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi” Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda okuyan bir grup öğrenci ile” Anadolu Masallarından “Yedi Çeşit Mehmet Ağa” isimli bir masal” kukla tiyatrosu” formatında  yine doğaçlama teknikleri kullanılarak sahnelenmiştir. Ve DTCF Melahat Özgü Sahnesi’nde seyirciyle buluşmuştur.  Kuklaların özgün tasarımı ve pek çoğunun yapımı- kostüm- sahne tasarımı –reji tarafımdan gerçekleştirilmiş, dramaturgisi- metnin yazılması ekipten iki öğrenci ile yapılmıştır.

2001

Türkiye’nin ilk doğaçlama tiyatro topluluğu olan“Art Niyet”in (bu topluluk daha sonra ismini “Mahşer-i Cümbüş” olarak değiştirmiş ve İstanbul’ da yoluna devam etmiştir)Yrd. Doc. Dr A. Kadir Çevik tarafından kurulması ve bu toplulukta oyuncu olarak görev alınması.

2004   

AÜ DTCF Tiyatro Bölümü “Çocuk Tiyatrosu- Oyun-Tiyatro ve Drama Tezli Yüksek Lisans Programı Doğaçlama dersi kapsamın da gerçekleştirilen çocuk Oyunu.
Reji: Sevda Çevik
Oyunun adı: ” Kız Çocuğu”
Müzik: Piyano- Sevda Çevik”

2005

AÜ DTCF Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölüm Oyunu.
Yazan: Bertolt BRECHT
Oyun: Bay Puntila ve Uşağı Matti
Reji: A.Kadir ÇEVİK

Dramaturgi-Süreyya KARACABEY

Mask Oyunculuğu: Sevda ÇEVİK

Mask Tasarım ve Atölyesi: Sevda ÇEVİK yönetiminde Firuze ENGİN, Irmak BAHÇECİ.      

Çeviren-Yılmaz ONAY

2008 Arama Kurtarma derneği Akut  önderliğinde ‘İletişim Hayattır’ Başlığı ile yürütülen Deprem Eğitim çalışmasında Süreyya Karacabey’in yazdığı oyunun yönetilmesi, bu oyun 81 ilde toplam 120 kez oynanmıştır. İnteraktif tiyatro alanında bir ilk olan bu çalışmada Forum Tiyatro kullanılmıştır. Bu çalışmanın ilk gösterimleri İstanbul’da Taksim alanında ve  Kartal’da gerçekleştirilmiştir.

2008 Duru Tiyatro bünyesinde Şah Mat adlı doğaçlama tiyatro topluluğunun kurulması ve bu topluluğun oyuncu koçluğunun ve yönetmenliğinin Kadir Çevik’le birlikte yapılması. Hala oynanmakta olan bu oyun toplamda 32 kez sahnelenmiş ve bu oyunda oynayan bir kadın oyuncu bu oyundaki performansıyla en iyi komedi oyunculuğu dalında ödül almıştır.

Prömiyer: 18. Ekim 2008

2008 Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği’nin kuruluşunda yer aldı ve yönetim kuruluna seçilerek genel sekreterliğini yaptı.

2009 Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği bünyesinde Profesyonel oyunculardan oluşan ‘Doğaç Akademi’ adlı topluluğunu  Kadir Çevik   ile birlikte kurdu. Topluluk Ankara Sanat Tiyatrosu’nda iki gösterim yapmış ve 2010 – 2011 yılında gösterilerini devam ettirecektir. Topluluk doğaçlama tiyatro alanında gösteriler yapmaktadır.

2009 Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği bünyesinde amatör oyunculardan oluşan bir başka doğaçlama tiyatro topluluğu olan Matruşka’yı Kadir Çevik ile birlikte kurdu.

Üyesi Olduğu Mesleki   Dernekler
Çağdaş Drama Derneği ( Bu derneğin bir dönem “yönetim kurulu” üyeliği de söz konusudur.)
Müzik Eğitimcileri Derneği           
Assitej
Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği ( Kurucu üyelik ve derneğin yönetim kurulunda “genel sekreterlik” görevi.)

Yayınlar

Yurtiçi Hakemli Dergilerde Makaleler

Çevik, Sevda (2006 Müzik Sanatımız ve AB Süreci Sempozyum)” Müzik –Oyun-Tiyatro İlişkisi: Disiplinler arası Bir Yaklaşım Denemesi”

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

Yayınlanmış Kitaplar ve Cd’ ler de Bölüm Yazarlığı(Besteci-Söz Yazarı vd.)

2005    

Yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının açtığı yarışma doğrultusunda hazırlanan, İlköğretim ders kitaplarına, kazanımları içeren pek çoğu oyunlaştırılabilecek nitelikte diyaloglar şeklinde düşünülmüş yirmi altı adet okul şarkısı bestelenmiştir Şarkıların söz ve müzikleri tarafımdan yazılmış-bestelenmiş, piyano eşlikleri ise

Figen SERBEST tarafından yazılmış ve icra edilmiştir. Bestelenen okul şarkıları özellikle Hayat Bilgisi I-II-III Türkçe I-II, Matematik I, Sosyal Bilgiler IV.

Sınıfların öğrenci ders kitapları ile öğretmen el kitaplarında yer almıştır. Şarkıların piyano eşlikli stüdyo kayıtları da bulunmaktadır. Bu kitaplar Başarı ve Mutlu

Yayınevi tarafından basılmıştır.

2005                         

Yılı içerisinde aynı proje kapsamında,aynı amaçla Yrd.Doç.Dr.A.Kadir ÇEVİK ile  ortaklaşa hazırladığımız bir başka çalışmada “Drama Eğitim Cd” leri  ve kitapçığı olmuştur. Bu çalışma” öğretmenlere yönelik bir model çalışmadır”. Cd nin bir bölümü “Ritim –Müzik-Devinim Doğaçlamaları ve Rol Oyunlarına Giriş Alıştırmaları” adı altında tarafımdan gerçekleştirilmiş ve yazılmıştır. Bu proje de Başarı ve Mutlu Yayınevleri tarafından basılmış ve promosyon olarak ders kitaplarının yanında dağıtımı yapılmaktadır.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Yayınlanmamış Bildiriler

Çevik, Sevda(2000)Müzik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yaklaşımları konulu Panelde”

Oyun ve Tiyatro Pedagojisi nin  yada Yaratıcı Drama nın Müzik Eğitimine Yansımaları  C.Orff ve E.J.Dalcrose” Müzik Eğitimcileri Derneği”

Çevik,Sevda(2000) Drama da H.W.Nickel Yaklaşımı”Kocaeli Bölge Tiyatrosu 9-18   Haziran

Tarihleri arasında düzenlediği 7.Drama Seminerleri ve Dönem Sonu Oyunları  Festivali” Bu festivalde bildirinin yanı sıra amatör tiyatro yapan gençlerle”Ritim ve Devinim” konulu bir günlük atölye çalışması yapılmıştır.

Çevik,Sevda(2000)Drama –Tiyatro İlişkisi.İstanbul Eğitimsen II nolu şube ve Henrich Böll

Vakfı nın ortaklaşa düzenlediği”Eğitimde Yaratıcı Drama “konulu panel. Bu panelde de bildirinin yanı sıra 27 katılımcı öğretmenle bir günlük atölye çalışması yürütülmüştür. yukiturалександр лобановский супермаркет класслифтинг лица цена