Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği

Drama, tiyatro, oyun ve tiyatro eğitimiOyun ve Tiyatro Pedagojisi Liderlik Atölyeleri (Drama atölyeleri )

Türkiye’de ilk kez oyun ve tiyatro pedagojisini temel alan bir atölye programı uygulanmaya başlanacaktır. Bu türden atölye programının diğer drama atölyelerinden önemli farkları vardır. Aşağıda sunulan program oyun ve tiyatro pedagojisinin temel yapısı dikkate alınarak tasarlanmış ve bu yapıya bizim kendi dramatik geleneğimiz, oyun kültürümüz eklenerek oluşturulmuştur.

Bedene dayalı oyunlar ve alıştırmalar.
Rol oyunları ve alıştırmaları
İnteraksiyon oyunları ve alıştırmaları
Grup dinamiği alıştırmaları ve oyunları
Doğaçlamalar
Anlatı teknikleri ve alıştırmaları
Materyal oyunları ve alıştırmaları
Maske ve kukla tasımı
Meddah ve orta oyunu üstünden yürüyen oyun ve tiyatro alıştırmaları
Oyun çıkarma geleneği ve kültürü
Tiyatronun olanakları ve özel atölyeler

Bu karma yapı bizim kendi kültürümüz dikkate alınarak uygulanacak ve böylece öğrenilenin tekrar edilmesinden ziyade, yeniden üretilmesi sağlanmış olacaktır.

Aşama
Birinci aşama aşağıdaki temel konular üstünde çalışmayı hedefler. Ve bu temel konular planlanan diğer atölyeler için de ilk basamağı oluşturur.

Bireyin kendisini tanıyabilmesi
Kendini ifade edebilmesi
Olanaklarını keşfedebilmesi
Yaratıcılığını geliştirebilmesi
Empati kurabilmesi
İletişim becerilerini geliştirmesi

Aşama

Etkileşim ve rol oynama.
Etkileşimin beden dili ile desteklenmesi.
Yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik objelerle ve edebiyatla ilgili çalışmalar. Doğaçlamanın temeli olan  “çatışma” , dolayısıyla  kurgunun   irdelenmesi.
İlk iki kurs itibariyle kuramsal bir değerlendirme. Bu bağlamda:
Oyun teorilerine giriş

Dramaturgiye  giriş

Sahne bilgisine giriş

Temel reji bilgileri

3. Aşama

Doğaçlama
Doğaçlama sistematiği
Doğaçlamanın farklı oyun ve alıştırma formlarıyla ilişkisi ve kullanımı.
Doğaçlamada dramatik olanın kavranması ve pratik olarak ifadesi
Doğaçlama sistematiği ve bunun eğitime yansımaları
Oyun katalogunun oluşturulması ve bu bağlamda
oyunların alıştırmaların tiyatro tekniklerinin ayrıştırılması

Konvansiyonel olmayan, doğaçlamaya dayanan tiyatro formlarına giriş. Bu başlık altında yapılacak çalışmalarda detaya girilecek. Zira bu çalışmalar daha fazla zamana gereksinim duyar. Bu alanlarda ayrıca özel atölyeler yapılacaktır.
Tiyatro sporu alıştırmaları.

Boal ve alıştırmaları; Form Tiyatro, Gazete Tiyatrosu teknikleri, Simultan dramaturgi

B. Brecht ve öğretici oyun.

4. Aşama

Tiyatro teknikleri ve bu tekniklerin nerede ve nasıl kullanılacağının kavranmasına yönelik çalışmalar.
Katılımcının yaratıcılığını kullanarak program hazırlaması ve liderlik üstüne tartışmalar.
Her katılımcının hazırladığı programın detaylıca irdelenmesi ve uygulamada yaratacağı sorunların tartışılması.
Oluşturulan programların bireysel olarak tartışılması.

Liderlik programı tamamlandığında toplam olarak 210 saat süren bir eğitim süreci hayata geçirilmiş olacaktır.

Olanaklar dikkate alınarak liderlik programına katılan bütün katılımcılarla birlikte üç gün sürecek ‘Okul ve Sanat’ konulu bir atölye çalışması seçilen bir okulda öğrencilerle birlikte uygulanacak ve böylece öğrenilenler pekiştirilmiş olacaktır.

5. Aşama :

Uygulamaya dayalı bitirme çalışması.
создание сайтов под заказкакой марки ноутбук лучшеАкции в Буковеле