Doğaçlama Tiyatro Atölyesi

Doğaçlama tiyatro metne dayalı tiyatrodan çok farklı bir yapıya sahiptir. Yazılı bir metin üstünden hareket eden tiyatro gençleri belirlenmiş bir rolü oynamaya zorlar. Bu zorlama gençlerin metne dayalı yapılan tiyatroda aşırı yüklenmelerine neden olur. Bir rolün istenildiği gibi başarılmasında tekrar ve tekrar edilenin içselleştirilmesi genç insanları bir süre sonra yaptığı işten soğutur hale getirir.

Tiyatro yapmak isteyen genç insan önce yaptığı işten keyif almak ister, o bir amatör tiyatrocudur ve bir amatörün en önemsediği şey yaptığı işten öncelikle keyif almasıdır. Metne dayalı tiyatro yapan gençler de yaptıklarından keyif alırlar. Süreç ilerleyip oyun seyirciyle buluşma aşamasına yaklaştığında keyif tamamen kaygıya ve sıkı çalışmaya doğru evrilir. Süreç artık çalışılanın tekrarı ve içselleştirilmesi üstüne kuruludur.

Doğaçlama tiyatro alıştırmalar üstünden yürüyen her anı eğlenceli olan bir süreci kapsar. Gençler tiyatro yapmanın tadını sürecin her aşamasında derinlemesine hissederler. Onları bağlayan bir metin yoktur. Kendi ilgi alanlarını içeren küçük doğaçlamalar üretmeyi öğrenirler. Kesilen ya da eksik oynanan bir sahne bile çoğunlukla eğlencelidir bu türden tiyatroda.

Doğaçlama tiyatroda gözlem ve bilgi birikimi önemlidir. Yaşanılan kültürel ve sosyal ortamın takip ediliyor olması çok önemlidir. Metne dayalı tiyatronun aksine sadece belirli bir konu üstünde durulmaz, konular ve temalar sürekli olarak çeşitlilik gösterecektir. Bu da gençlerin imgelem dünyasını diri tutarak aktifleştirecektir.

Tamamen oyuna ve alıştırmalara dayanan doğaçlama tiyatro atölyesi gençlerin iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Zamanlama duygusunun gelişmesini sağlar.

Önceden belirlenmiş roller değil orda ve o anda oyuncunun kendi düş gücüne dayanan rollerin ve öykülerin oynanması oyuncuyu daha özgür kılacaktır.

Oynamayı bir rol üstünden değil, kendi doğallığı üstünden test eden gençler başarı ya da başarısızlık meselesini dikkate almayacaklardır. Önemli olan sürecin içinde olmak ve bir sonraki alıştırmada ya da oyunda oyunu yeniden ve sıfırdan kurmaktır.

Anlatıya dayalı oyun ve alıştırmalarda kendini ifade yeteneğini geliştirmeyi öğrenen genç oyuncu kendi geleceği açısından önemli bir mesafe alacaktır.

Üretmeye başladığını ve ürettiğinden arkadaşlarının keyif aldığını gören genç oyuncu kendi yaptığı işten de daha fazla keyif alacaktır.

Oyun ve Tiyatro Akademisi bünyesinde tasarlanan 14 – 16 yaş grubu doğaçlama tiyatro atölyesi ülkemizde ilk kez denenecek bir çalışmadır. Bu türden atölye çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde yapılmaktadır. Çalışılan gurup gösteri yapama düzeyine ulaşınca düzenli olarak gösteri yapmaya ve bu arada düzenli olarak prova yapmaya devam edecektir. Doğaçlama tiyatroda prova asla bitmez.

Haftada bir gün iki saat olarak tasarlanmıştır. Gerek görüldüğünde süre uzatılabilir.

Atölye Yöneticileri

San. Yet. Sevda Çevik
Oyun ve Tiyatro Pedagogu, Müzik Pedagogu
Yrd. Doc. Dr. A. Kadir Çevik
Oyun ve tiyatro pedagogu

Emrah Aktürk
Semet Serkan Ünaldı
Serdar Sarıkaya ледобур житомирскийкак покрасить брови в домашних условияхpolar loop