Mask Atölyesi

Oyuncunun role ilişkin geliştirdiği beden dili bir figürün yaratılmasında önemli bir unsurdur. Her oyuncu rolün kendinden başka biri olduğunun bilir ve kendi çalışmalarında bu önemli unsuru sahne pratiğine aktarmaya çalışır.

Oyuncunun maske ile bir rolü yaratması ise daha karmaşık bir süreçtir: Maske kullanıldığı anda oyuncunun bedenine hükmeder, maskeye uygun beden dili, tonlama, ritim bulmak uzun denemelerle ve sabırla çalışılarak oluşturulabilir. Oyuncunun yüzü ile ifade edeceği her şey artık maske üstünden yürütülecektir. İşte bu karmaşık süreç oyuncuyu zorlayan bir yapıya sahiptir.

Maske yapmanın da kendine özgü bir yaratım süreci vardır. Bu süreç şöyle sıralanabilir;
  • Maske için metnin analiz edilmesi
  • Sahnelemeye ilişkin yönetmenle sahne plastiği bağlamında bir uyum sağlanması
  • Maske için eskizlerin çıkarılması
  • Maskenin bir örneğinin yapılması  ve yapılan örneğin pratik olarak denenmesi.

Maskenin yaratılması bir süreçse, maske ile oynanması da bir başka yaratıcı süreçtir. Maskeyi kaldıracak devinimi, ritmi bulmak maskenin sahnede yaşamasına olanak sağlayacaktır. Aksi maskenin ve sahnenin yaşamayan bir yere dönüşmesidir.

Bu atölyede temel yaklaşım oyuncunun bir başka sanatsal aracı kendi olanakları ile anlamaya çalışmasıdır. Oyuncu bu atölyede beden dilinin kendi sanatı açısından ne kadar önemli olduğunu maske üstünden deneyerek kavrar.

Mask atölyesi doğrudan maskeyi sanatsal bir araç olarak görenler tarafından tercih edilebileceği gibi farklı alanlardan gelenler için de ayrıca düşünülebilir. Örneğin çocuklarla çalışmak isteyenler için de mask atölyesi değişik bir alan sunmaktadır.

Katılımcılar bu atölyede hem mask yapmasını hem de mask ile nasıl oynanacağını öğreneceklerdir. Bu noktada mask atölyesi katılımcıları kendi tercihlerine göre hareket edebilirler: Sadece mask yapmayı, mask yapım tekniklerini öğrenmek isteyebilirler ya da mask oyunculuğuna yönelik çalışabilirler.

Atölye yöneticisi: Sevda Çevik
Oyun ve tiyatro pedagogu

Yer: Oyun ve Tiyatro Akademisi
Cinnah caddesi 31A/4
Tel: 05053344963
olimp trendопределение сайтаалександр лобановский супермаркет класс