Müzik oyun tiyatro...

Oynamak öğrenmektir.

Zamanın ruhu çocukları ekrana, bireysel oyunlara doğru sürüklüyor. Teknik olanaklar çocukları iletişimsizliğe zorluyor. Kent kültürü içinde yetişen çocuklar hemen hemen toplu oynan oyunları tanımadan ergen konumuna ulaşıyorlar. Birlikte üretmek, bir konu üstüne yaparak ve yaşayarak tartışmak olanaksız hale geliyor.

Drama atölyeleri çocuklara oyunun ve tiyatronun olanakları içinde birlikte yaşanılan ve üretilen, imgelem dünyasının kapılarını açan özgür ve demokratik bir ortam sunar. Yalnızlaşmanın, iletişimsizliğin doğuracağı sorunlara karşı bir panzehir etkisi yapar. Oynarken öğrenmenin kapılarını açar, bir sorunun bir çok nedeninin ve birden çok çözümünün olduğunun kavranmasını sağar. Her şeyden önemlisi sorunların üretken çözümlerinin olabileceğini gösterir.

Çocuklarla Yaratıcı Drama Atölyesi:
  • Kalabalık bir grupla birlikte oynamak ve yaratmak eğlenceli bir süreçtir. Bu süreci yaşamak çocuklarda aidiyet duygusunun gelişmesine katkıda bulunur.
  • Başkasını anlamanın, başkasının fikrine saygı duymanın, kendini doğru ve gerektiği gibi ifade etmenin kapılarını açar.
  • Düş gücünün gelişmesine katkıda bulunur.
  • Kendi olanaklarının bilincine varmak özgüven oluşumuna katkıda bulunur.

Çocuklarla Yaratıcı Drama Atölyesi grup olma ve birlikte hareket etme bilincini geliştirecek, itiraz etme kültürünün bir grup içinde nasıl oluştuğunun kavranmasına katkıda bulunacaktır. Dinlemeyi, hesap yapmadan dinlemeyi öğrenmek önemli alışkanlıklardan biridir. Oyun ve tiyatroya dayalı bu çalışma belki de en çok bir birini hesapsız dinlemeyi öğretmek olmalıdır.

Haftada bir gün bir buçuk saat olarak tasarlanmıştır. Gerek görüldüğünde süre uzatılabilir.
стамотологиясковорода из керамики отзывысистема мартингейла на бинарных опционах