Gölbaşı Rehberlik Araştırma Merkezinde Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Tanıtıldı.

Rehberlik Öğretmenleriyle Drama Tnıtım Atölyesi

Rehberlik Öğretmenlerine yönelik tanıtım atölyesi yapıldı.

Gölbaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi'inin isteği üzerine rehberlik öğretmenlerinin oyunu ve tiyatroyu kendi kendi alanlarında
nasıl işlevsel kılacaklarını hedefleyen bir çalışma yapıldı.

Üç saat süren ve geniş bir katılımcı grubuyla yapılan bu çalışmada özellikle, rol oyunlarının yapısal olarak nasıl oluşturulabileceği üstüne çalışıldı.
Rehberlik alanında oyunun ve tiyatronun nasıl işlevsel olabileceği üstünde duruldu. Planlı rol oyunlarının yapısı anlatıldı ve örnekler verilerek
rehberlik alanında nasıl işlevsel olabileceği üstünde duruldu.

Rehberlik alanında özgün atölye çalışmalarının tasarlanması ve yapılması ülkemiz açısından çok önemli olduğu saptaması yapılarak bir başka zamanda
daha fazla zaman ayrılarak çalışılması istendi.какая медицинская справка нужна для поступления в вузлетние балеткиальпари календарь