Kız Çocuğu

Çocuk Erkinlikleri, Çoxuk Tiyatrosu, Tiyatro, Drama
Çankaya Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu

Kız Çocuğu

İlk Oyun 3 Şubat Pazar Saat 13:00

Çağdaş Sanatlar Merkezi

„Çocuklar yetişkinlerden, açık ve anlaşılır ama kesinlikle çocuksu olmayan oyunculuk talep ederler.“
Walter Benjamin

Ülkemizde sahnelenen çocuk oyunları genellikle didaktik bir yapı üstüne kurulur. Çocukların eğlenmesinden ziyade tiyatro aracılığı ile öğrenmeleri dikkate alınır. Tiyatronun öncelikle bir  sınıf olmadığı unutulur. Çocuk tiyatrosu çocuklar için farklı bir eğlenme ve öğrenme alanı olarak algılanmalıdır. Bizim “Kız Çocuğu” adlı oyunla öncelikli hedeflerimizden biri çocukların bir saat süren bir eğlenme zamanı yaşamalarıdır. Eğlenmeyi önceleyerek öğrenmeyi kendiliğinden gerçekleştirmeyi daha doğru bir yol olarak görüyoruz.

Walter Benjamin çok önemli bir durumu işaret ediyor. Oyunculuk anlayışı olarak biz de bu yaklaşımı sahnelemede dikkate aldık. Çocuksu oynamaya meyil etmeyerek alışılagelen oyunculuk anlayışını kırdık.

Seçilen oyun Grips Tiyatrosu’nun uzun bir zaman önce sahnelenen oyunun metnini üstüne kuruludur. Metin yeniden güncellenerek çalışıldı. Sahneleme süreci içinde oyun sürekli bir değişim geçirdi.

Dekor anlayışında da stilize olan tercih edildi. Oyunda kullanılan projeksiyon Paul Kee’nin Şehir tablosudur. Oyunun müzikleri bestelenerek çalışıldı. Oyun sırasında da canlı müzik yapılması tercih edildi.

Oyun kız ve erkek çocuklara biçilen toplumsal rolleri tartışmaya açarak, çocukların toplumsallaşma süreçlerinde özellikle kız çocuklarına biçilen kalıpları tartışmaya açmayı hedefliyor. Bu açıdan oyun, kız çocuklarını daha çok kendine güvenmeye, toplumsal hayatta daha çok yer almaya sevk etmeyi hedefliyor. Bu konunun bizim toplumumuz açısından önemli olduğunu dikkate alarak bu oyun tercih edildi.

Çankaya Belediyesi’nin yeniden canlandırdığı tiyatro faaliyetini toplumsal tarafı kuvvetli bir çocuk oyunu ile açması günümüz açısından da önemli bir olgu olarak değerlendirmek gerekir.

Kız çocuğu sekiz yaş ve üstünü hedefliyor. Oyun Pazar günleri saat 13 de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar merkezinde seyirciyle buluşuyor. Oyunlarımız ücretsizdir, davetiyeler Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinden edinilebilir.

Yazar   
Stefan Reisner 
Yönetmen      
Sevda Tunçbilek Çevik
Oyuncular   
Özbir Erciyas
Serap Sarı Altın Bektaş
Bahadır Çalı
Ozan Doğan
Hasan Göktaş
Deniz Şahin
Emre Budak
Meryem Mercan Güleğin

Müzik Beste:  Abdullah Çiçek
Utku Yıldız
Görsel Tasarım: Canis Başsulu
Sahne Tasarımı: Servet Işık

ооо толковая реклама мошенникиtourist sites in russiaконтейнерные перевозки железной дорогой