Yaratıcı Drama Köprüsü SempozyumuYaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu

Yaratıcı drama ve eğitim adına yapılan tiyatro uygulamalarını; diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak yaratıcı drama alanına katkıda bulunmayı ve eğitim adına yeni köprüler kurmayı amaçladığımız Yaratıcı Drama Köprüsü sempozyumunu Terakki Vakfı Okulları’nın 130+ Projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlecektir.

‘130+ Projesi‘ Terakki Vakfı’nın 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda; bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren, etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmasını ve bu yolla çevresine katkı sağlamasını amaçlayan bir projedir.

Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu’na katılım ücretsiz olacaktır.

Sempozyumda, sözlü bildiriler ile atölye çalışmaları, yaratıcı drama alanındaki yayınların tanıtılacağı ve görüleceği kitap stantları ile renklenecektir.

Atölye çalışmalarının konu ve liderleri;

Tamer Levent “Yaşamak-Öğrenmek, Rol Yapmak-Yaşamak”

Yard. Doç Dr. Nihal Kuyumcu “Forum Tiyatro”

Hasan Nami Güner “Farkındalık ve Yaratıcılık”

Eray Beceren “Duygusal Zekâ ve Drama”

Hafize Güner “İlkokulda Yaratıcı Drama”

Burçak Karaboğa Güney “Okul Öncesinde Yaratıcı Drama”

Gökçe Gürçay “Ses ve Beden”

02 Mart 2013 Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz sempozyuma; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya ve Eskişehir illerindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve her alandaki branş öğretmenleri www.yaraticidramakoprusu.com adresinden başvuru yapabilecektir.

Hafize Güner

Sempozyum Koordinatörü лидов.рф отзывыкак узнать вид оперативной памятиtravel around russia