Müzik Öğretmenlerine Yönelik Atölyeler

Müzik-Oyun-Tiyatro İlişkisi: Bu aynı zamanda disiplinlerarası bir yaklaşım denemesidir.

Günümüzde, müzik dersi  öğrenilmesi gerekenlerin  zorunluluğundan dolayı, can sıkıcı dersler listesindedir. Özellikle toplu müzik eğitiminde var olan sorunlardan belki de en önemlisi, çocukların ya da gençlerin bu derse ilişkin hazır bulunuşluluklarının olmamasıdır. Bu cümleyi açarsak,  pek çoğu bu eğitim için gerekli donanıma, yani yeteneğe ve ilgiye sahip değildir. Etkenlerden bir diğeri ise, çocukların ve gençlerin günlük hayatta karşılaştıkları ve ne yazık ki pekte müdahale edilemeyecek boyutlara gelmiş olan müzik türleri ve son derece niteliksiz seslerle kaçınılmaz beraberlikleridir. Belki bunlara, şarkı repertuarlarımızın tekrar gözden geçirilip, günümüz çocuk ve gençliğinin daha ilgi ve sevgisini tetikleyecek nitelikte olmalarına ilişkin çabanın gerekliliğini de ekleyebiliriz. Ama bu deneysel çalışmada ele alınacak olan konu, öğretim sürecine ilişkin yaklaşımlardan biri olarak değerlendirebileceğimiz, müzik-oyun-tiyatro ilişkisini irdelemek ve bu yaklaşımı tarafımdan yürütülen çalıştaylardan örnekler vererek sizlere sunmaktır.

Böylesi bir çabanın gerekliliğine ilişkin  pek çok neden söyleyebilir ve bunlara daha pek çok olguyu ekleyebiliriz.Buradaki çabada ise önemsenen, özellikle  sınıflarda yapılan bir sanat eğitiminin önceliklerinin,  son derece eğlendirici, öğretici, yaratıcılığı tetikleyici, hayata yönelik bakışa ciddi  perspektif kazandıran  bir süreç olması gerekliliğidir.

Bu konuda bize yeni mecralar açabilecek iki yaklaşımdan söz etmek isterim: Bunlar  “Carl Orff  Öğretisi“ ile “Oyun ve Tiyatro Pedagojisi”dir. Bu iki yaklaşımın haricinde AB süreci doğrultusunda müfredat programlarının yeniden yapılandırılması bize yeni olanaklar sunabilir. Zira bu yeniden yapılandırma sürecinde ortaya çıkan en temel olgu, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının hakim kılınması ve bu bağlamda öğrencinin yaratıcılığının özellikle dikkate alınmasıdır.

‘Carl Orff’un İşliği’ ya da yaygın adı ile öğretisi artık Türkiye’de genel hatları ile bilinmekte ve bir çok müzik eğitimcisi tarafından  uygulanmaktadır.

Atölye Yöneticisi: Sevda Çevik
Oyun ve Tiyatro Pedagogu, Müzik Pedagogu


лобановский супермаркет классдемо счет на бинарных опционахst petersburg this weekend