Müzik Oyun Tiyatro Atölyesi

Günümüzde, müzik dersi öğrenilmesi gerekenlerin zorunluluğundan dolayı, can sıkıcı dersler listesindedir. Özellikle toplu müzik eğitiminde var olan sorunlardan belki de en önemlisi, çocukların ya da gençlerin bu derse ilişkin hazır bulunuşluluklarının olmamasıdır. Bu cümleyi açarsak, pek çoğu bu eğitim için gerekli donanıma, yani yeteneğe ve ilgiye sahip değildir. Etkenlerden bir diğeri ise, çocukların ve gençlerin günlük hayatta karşılaştıkları ve ne yazık ki pekte müdahale edilemeyecek boyutlara gelmiş olan müzik türleri ve son derece niteliksiz seslerle kaçınılmaz beraberlikleridir. Belki bunlara, şarkı repertuarlarımızın tekrar gözden geçirilip, günümüz çocuk ve gençliğinin daha ilgi ve sevgisini tetikleyecek nitelikte olmalarına ilişkin çabanın gerekliliğini de ekleyebiliriz.

Oyun ve tiyatro Akademisi bünyesinde tasarlanan bu çalışma müzik-oyun-tiyatro ilişkisi üçlüsünün üstüne kuruludur.  

Bu konuda bize yeni mecralar açabilecek iki yaklaşımdan söz etmek gerekir: Bunlar “Carl Orff Öğretisi“ ile “Oyun ve Tiyatro Pedagojisi”dir. Bu bağlamda çalışmada katılımcının özellikle yaratıcılığı dikkate alınacak,  müzik ile oyun, oyunla tiyatro arasında bağlantılar kurularak yeni ve eğlenceli bir çalışma hayata geçirilecektir.

Müzik yaparken oynamak, oynarken tiyatral olanı kullanmak ve bütün bunları müziği sevmek ve hayatımızın bir parçası haline getirmek için bir araç olarak kullanmak bu atölyenin çıkış noktasını oluşturuyor.

Atölye Yöneticisi:

Dr. Sevda Çevik

Oyun ve Tiyatro Pedagogu, Müzik Pedagogu перевозка морских контейнеровtrans siberian rail roadноутбуки 4-х ядерные